Faglige temasider
Jagttegn

Læs mere på www.jagtprøven.dk
Facebook
space
Nyheder
Lovsamling til Jagttegn 2015-2016
Lovsamlingen indeholder de love, bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer, som er nødvendige at kende for at gå til jagtprøven.
Gødningslære
7. udgave af bogen Gødningslære er udkommet.
Planteproduktion
Ny udgave af Planteproduktion er udkommet. Bogen erstatter bogen Mark og maskiner.
Håndbog i kvæghold 2015
2015-udgaven af Håndbog i kvæghold er udkommet.
Svineproduktion
Ny udgave af bogen Svineproduktion er udkommet.
Traktoren - en grundbog
”Traktoren – en grundbog” er en helt ny udgivelse fra SEGES Forlag.
Kommende titler
 

Bestil katalog
Rabat til studerende
International publications
 


SEGES Forlag

Agro Food Park 15

8200  Aarhus N

Tlf: 8740 5501

Email: 

Cookiepolitik
 


SEGES P/S