Faglige temasider
Jagttegn

Læs mere på www.jagtprøven.dk
Facebook
space
Nyheder
Denne side opdateres ikke mere og bliver snart nedlagt. Klik her for at komme til SEGES Forlag.


Håndbog til driftsplanlægning 2015
Håndbogen er et værdifuldt opslagsværk for alle, der arbejder med økonomi og planlægning på landbrugsbedrifter.
Grundbog for sprøjteførere
Grundbogen er målrettet brugere af pesticider.
Lovsamling til Jagttegn 2015-2016
Lovsamlingen indeholder de love, bekendtgørelser, vejledninger og cirkulærer, som er nødvendige at kende for at gå til jagtprøven.
Gødningslære
Bogen behandler planternes behov for næringsstoffer og næringsstoffernes kredsløb.
Planteproduktion
Bogen samler viden om både planter, biologi og den nødvendige teknik til at dyrke planterne optimalt.
Håndbog i kvæghold 2015
Håndbogen er et uundværligt opslagsværk for alle, der beskæftiger sig med kvæghold.
Kommende titler
 

Bestil katalog
Rabat til studerende
International publications
 


SEGES Forlag

Agro Food Park 15

8200  Aarhus N

Tlf: 8740 5501

Email: 

Cookiepolitik
 


SEGES P/S